top of page
Brainstormen

Baanbrekende regionale innovatie

Mensen en het digitale tijdperk

Steeds meer bedrijven staan open voor eigen initiatief, ruimte nemen en samen werken. Baanbrekende innovatie gebeurt in de regio waar werk, wonen, leven en leren worden gedefinieerd op de golven van de digitale transformatie. Het is vraag en aanbod verbinden maar dan digitaal.

Het accent lijkt dan op technologie te liggen maar krijgt de mensfactor wel de aandacht die ze zou moeten hebben?

Digitalisering is mensenwerk

Mensen zijn gewend aan rituelen, vertrouwde gewoonten en oude werkwijzen. Digitaliseren vraagt meer van mensen dan alleen het inregelen van processen.

 

Digitalisering is mensenwerk en vergt:

 • aangepaste dan wel nieuwe business modellen

 • een intelligente benadering van technologie

 • een andere manier van werken​

Automatisering versus digitalisering

 

​Automatiseren is de eerste stap naar het nieuwe werken.

een flexibele, open en schaalbare infrastructuur die functioneert als een centraal platform voor innovatie en digitale transformatie voor verbetering van de:

 • Samenwerking

 • Communicatie

 • Productiviteit

 • Mobiliteit

 • Veiligheid.

Automatisering heeft raakvlakken met digitalisering maar er is zeker verschil. Bij automatisering gaat het om het transformeren van een taak of procedure waarna er geen mens meer aan te pas komt. 

Digitalisering betreft vooral de inzet van digitale technologie en data met als doel processen te transformeren.

 

Groei mindset

Baanbrekende regionale innovatie vraagt van mensen om het hebben van een vooruitstrevende groei mindset om sneller te kunnen innoveren en met de tijd meegaan.

 

Dit vraagt ook om excellente veranderkundige expertise. Juist daar waar het risico bestaat dat deelnemers terugvallen op oude vertrouwde patronen.

Werkruimte
Op het werk

Digitaliseren is mensen optimaliseren

Wat digitaal fit inhoudt en waar je staat, kun je bepalen met niveaus van digitale fitheid volgens Brin.

 

Ook bekend als de vier pijlers van het nieuwe werken:

 • Modern werken 
  Zorg voor een bruikbare en inzichtelijke werkomgeving die veilig en prettig voor je werkt

 • Fit werken 
  Werk aan je (digitale) fitheid, automatiseer je gewoontes en optimaliseer je werk en leven

 • Bewust werken 
  Breng met een leven lang leren jouw persoonlijke ontwikkeling naar een nieuw digitaal bewustzijn

 • Samen werken 
  Sluit aan op de veranderende wereld met jouw digitale strategie: samen werken en kennis delen (in de regio)

Besparingen en opbrengsten van digitaliseren komen met de voorwaarde dat je beschikt over digitaal fitte mensen.

Het belang van digitale fitheid

Steeds vaker zie je dat organisaties overgaan naar een "open personeelsbestand".

 

Technologische vooruitgang en veranderende marktomstandigheden vragen om talent uit nieuwe bronnen. Organisaties werken nauwer samenwerken met mensen vlak buiten die organisatie.

Baanbrekende regionale innovatie vraagt om digitaal fitte mensen die weten samen te werken in het digitale tijdperk en zich voortdurend weten aan te passen.


Open Workforce

In het digitale tijdperk is het de open workforce die gaat over hoe de lokale gemeenschap werken definieert voor de toekomst. Dit heeft alles te maken met de kansen die digitalisering biedt.

Er zijn ook obstakels immers de toename van snel  opkomende technologieën, leidt er toe dat veel organisaties te gauw digitale vermoeidheid ervaren.

Je digitale groei en die van jouw project of onderneming in jouw community hebben wij daarom hoog in het vaandel.

Van ondernemer tot ondernemende geest faciliteren en adviseren we jou en je community bij je lokale projecten en plannen zodanig dat de open workforce gaat werken!

bigstock-Happy-young-woman-working-on-l-
Samenwerken

Eén platform voor al je projecten

 

Naarmate organisaties slimmer en efficiënter willen werken evolueert het werklandschap naar de toekomst van werk.

 

Baanbrekende Regionale Innovatie vraagt om nieuwe samenwerkstructuren zoals de open workforce uitdrukkelijk samen met de digitale vaardigheden die hierbij horen!

Door kennis en ervaring te delen, met de inzet van succesvolle veranderstrategieën en aandacht voor persoonlijke digitale groei, draagt Brin bij aan de transformatie van de regio met een intelligente benadering van technologie ondersteund door eigen regiotech.

Samen ontwikkelen, investeren en consumeren binnen je eigen lokale economie vraagt om een projectmatige aanpak. Met de inzet van digitale platformen worden kennis en kunde gemakkelijk onderling en online ontsloten.

Maak daarom kennis met Metis Open Workforce waar professionals, klanten en bedrijven elkaar vinden en samenwerken aan projecten en kennisoverdracht.

bottom of page