top of page
bigstock-Business-Woman-In-Shirt-Keepin-274326682.jpg

Het  Nieuwe Werken 

Hoe word je als ondernemer weer relevant? Het antwoord ligt dichtbij: alleen lokaal heb je een verhaal. Succes in de regio vraagt om de inzet van innovatieve technologie en samenwerkingsprocessen die talent ‘vloeibaar’ (mobiel) maken voor het nieuwe werken.

Het nieuwe werken gaat uit van nieuwe business modellen, intelligente platformen en nieuwe manieren van samenwerken. Te vaak koppelen organisaties nieuwe technologieën aan oude bedrijfsstructuren dus oude bedrijfs- en werkprocessen.

Wil je als bedrijf daar verandering in brengen, dan lukt je dit als je op de golven van de digitale transitie regiotech lokaal weet aan te wenden. Met elkaar vorm je de multidisciplinaire workforce die functioneert als hét centrale platform voor lokale verandering en innovatie.

 

Deze Baanbrekende Regionale Innovatie vraagt om parallelle innovatie in bedrijfsmodellen, nieuwe samenwerkstructuren en vaardigheden die hierbij horen.

 

Samen met Brin als facilitator van verandering en innovatie en jouw resource provider in de regio.

bottom of page