top of page
bigstock-Groningen-Netherlands--March-423529067.jpg

Open Workforce

Een perfecte mix van talent en middelen


Steeds vaker zie je dat organisaties overgaan naar een "open personeelsbestand". Eén waarin talent en middelen zijn verspreid over een complexe mix van interne teams, externe teams, freelancers, aannemers en externe zakenpartners.

 

In termen van het werken in het digitaal tijdperk is dit de open workforce. Het gaat over hoe de lokale gemeenschap werken definieert voor de toekomst. Dat het kan heeft alles te maken met de digitale transformatie.

​Wat je in de eerste plaats ziet is dat technologische vooruitgang en veranderende marktomstandigheden vragen om talent uit nieuwe bronnen. Organisaties werken nauwer samenwerken met mensen vlak buiten die organisatie.

Wat verandert er met een open workforce en hoe pak je dat aan? Belangrijk om te constateren is dat er een duidelijke behoefte is aan ondersteunende platformen en processen die kunnen helpen bij het managen van een open organisatie in een regionale economie.

Zoals bij elk veranderingsproces is het ook belangrijk dat organisaties de toekomst omarmen zonder de fundamentele bedrijfsprincipes uit het oog te verliezen. Voorlopers die als eerste inspelen op talent uit de open workforce, krijgen eerder de kans om over kaders, strategieën en tools te beschikken om de rijkdom aan lokaal talent te kanaliseren.

Voordelen op langere termijn gaan over het creëren van community's die weten hoe ze moeten samenwerken en innoveren en die zich voortdurend aanpassen om zo concurrentievoordeel te behalen.

Naast kiezen voor de juiste aanpak en bijpassende regiotech, kan het belang van ervaren en materiedeskundige projectmanagers niet worden onderschat. Met de kennis om veranderingen op een coherente en gedisciplineerde manier te kunnen doorvoeren, krijg je de perfecte mix van talent en middelen in de regio. Het is waar de open workforce toe leidt.

Open Workforce in de praktijk...

bottom of page