IMG_6323.JPEG
Digitale Learning Communities

Open Workforce

Een perfecte mix van talent en middelen


Steeds vaker zie je dat organisaties overgaan naar een "open personeelsbestand". Eén waarin talent en middelen zijn verspreid over een complexe mix van interne teams, externe teams, freelancers, aannemers en externe zakenpartners. In termen van het nieuwe werken is dit de open workforce!  

Wat je ziet is dat technologische vooruitgang en veranderende marktomstandigheden vragen om talent uit nieuwe bronnen. Dit betekent voor organisaties nauwer samenwerken met mensen buiten die organisatie. Wat verandert er dan in de open workforce en hoe pak je dat aan? 


Het blijkt het vooral lastig om de juiste balans te vinden tussen controle en zelfbeschikking. Feit is dat bedrijven zullen gaan heroverwegen hoe beslissingen worden genomen. Kortom vergt dit een nieuwe kijk op bedrijfsstructuren en managementkaders.


Naast het afwegen van risico's en kansen en het balanceren tussen toezichtkwesties en flexibiliteit in het personeelsbestand, is er een duidelijke behoefte aan processen die kunnen helpen bij het managen van de open organisatie.  


In meer praktische zin vraagt de open workforce om een projectmatige werkwijze waarmee men nieuw eigenaarschap kan claimen. Zoals bij elk veranderingsproces is het belangrijk dat organisaties de toekomst omarmen, zonder de fundamentele bedrijfsprincipes uit het oog te verliezen.  


Voorlopers die als eerste inspelen op talent uit de open workforce, krijgen eerder de kans om over kaders, strategieën en tools te beschikken om de rijkdom aan nieuw talent te kanaliseren. 


Het succes van de open workforce vraagt om de inzet van innovatieve technologie en samenwerkingsprocessen die talent ‘vloeibaar’ (mobiel) maakt. Het verbeteren van de oplevering van projecten is daarbij een belangrijk punt van zorg.  


Nieuwe manieren van werken kunnen organisaties helpen geld te besparen. Voordelen op de lange termijn gaan meer over het creëren van organisaties die weten hoe ze moeten samenwerken en  innoveren en die zich voortdurend aanpassen om zo concurrentievoordeel te behalen. Uiteindelijk gaat succes over het bewerkstelligen van zowel culturele als technologische veranderingen. 


Het belang van ervaren en materiedeskundige projectmanagers kan daarbij niet onderschat worden. Met de kennis om veranderingen op een coherente en gedisciplineerde manier te kunnen doorvoeren, krijg je de perfecte mix van talent en middelen waar de open workforce voor staat.

Meer over Open Workforce Groningen...