top of page

Noordned Economic Workforce

Een platform om de regio weer relevant maken

Cybersecurity netwerk wordt vastgehouden door handen

Lokale ondernemers in Noord-Nederland bundelen krachten die leiden tot een eigen regionale economische gemeenschap. Met als doel het bewerkstelligen van zowel culturele, maatschappelijke als technologische veranderingen waarvan iedereen profiteert. Deze ondernemers bouwen aan lokaal met Metis Open Workforce.


In de Noordned Economic Workforce werken ondernemers en ondernemende geesten zij aan zij aan belangrijke thema’s om de regio weer relevant te maken. Het is ontwikkelen op het snijvlak van leren en werken waarbij leer- en werkgemeenschappen de belangrijkste schakel vormen.


Inspelen op verander- en innovatiekansen is bepalend voor het duurzaam opbouwen van en samenwerken in deze nieuwe lokale economie. Met de inzet van digitale platformen worden kennis en kunde gemakkelijk onderling en online ontsloten.


Samen ontwikkelen, investeren en consumeren in je eigen lokale economie vraagt om een projectmatige aanpak. Wil je hiervan de vruchten plukken, dan is regionaal de maatstaf en Metis Open Workforce het beste platform om te gebruiken.

bottom of page