top of page

Privacybeleid

Natuurlijk beschermt Brin ook jouw privacy!  

  

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken aan Brin, Atoomweg 9c, 9743AJ, KvK 02044959 telefoon 050 317 16 15.  

  

Doel van deze tekst  

  
Met deze tekst willen we:  

   

 • Aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;  

 • Een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:  

 • Welke gegevens verzamelen we?  

 • Waarvoor gebruiken we deze gegevens?  

 • Aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren;  

 • Verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;  

 • Jou informeren over ons cookiebeleid;  

 • Uitleggen welke rechten je hebt.  

​  

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?  

Brin is de beheerder van de website Brin.nl. Bijgevolg zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden.  Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, als bezoeker van onze website.  

   

 • Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om Brin.nl te laten functioneren;  

 • Moet de informatie die we verwerken steeds voor een concreet doeleinde gebruikt worden;  

 • Mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;  

 • Moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.  

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken   

 

We verwerken persoonsgegevens van de Brin.nl-bezoekers overeenkomstig:  

  
De verordening 216/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als AVG genoemd, van toepassing vanaf 25 mei 2018.  

   

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen de Brin website met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken ook jouw persoonsgegevens om je informeren over producten of services van Brin of geassocieerden. Brin kan je ook contacteren voor enquêtes voor onderzoek van de huidige services of potentiële nieuwe services.  

Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken omdat:  

 • Wij hen ingeschakeld hebben om bepaalde gegevens te verwerken 

 • Dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren 

 • Je hier toestemming voor geeft 

 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben 

 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) 

 

Brin kan je wel contacteren in naam van externe partners voor speciale offers die erg interessant zijn voor jou. Brin kan jouw persoonsgegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen met statistische analyses, jou e-mails of post te sturen, klantenservice te verlenen of voor het regelen van bezorgingen. Het is voor deze partijen verboden om deze persoonsgegevens te gebruiken anders dan hierboven beschreven voor Brin, en ze zijn verplicht deze om veilig en vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.   

  

Brin verzamelt ook anonieme demografische gegevens, welke niet uniek van jou zijn, zoals je postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.  

  

Brin verzamelt ook software en hardware informatie over jouw computer, deze informatie bevatten zoal: IP-adres, browser type, domeinnaam, toegangstijd en refererende websiteadressen. Deze informatie wordt door Brin gebruikt voor het verlenen van de service, behouden van kwaliteit van de services en het bijhouden van algemene statistieken van de Brin website.  

  

In onderstaande opsomming vind je informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):  

  

Doel:   

Het verlenen van de services, de vlotte behandeling van jouw vraag, verzoeken van inlichtingen, informeren over producten en services, enquêtes voor onderzoek van services, verbinden aan externe partners voor speciale aanbiedingen, het in kwaliteit behouden van services en bijhouden van algemene statistieken  

   

Persoonsgegevens:   

Naam, e-mailadres, huis- en werkadres en telefoonnummer.  

  

Hardware en software gegevens: IP-adres, browser type, domein naam, toegangstijd en refererende website adressen.  

   

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?    

Via het invullen van ons contactformulier, middels jouw bericht aan ons per mail of  

Door middel van cookies  
   

Bewaartermijn:      

2 jaar  

  

Ontvanger:      

Brin  

 

Brin openbaart persoonsgegevens, zonder vermelding, alleen wanneer dit vereist is door de wet of in goed vertrouwen dat dit essentieel is voor: (a) voldoen aan bevelschriften op grond van de wet of bij medewerking van een juridische zaak bij Brin of de site: (b) het beschermen en verdedigen van de rechten of eigendom van Brin; and: (c) of wanneer de omstandigheden dit vereisen voor persoonlijke veiligheid van gebruikers van Brin of openbaar.  

Gegevensbeveiliging  

Brin beveiligt je persoonlijke gegevens van niet geautoriseerd toegang, gebruik of openbaarmaking.  Brin beveiligt de persoonlijke gegevens die je gedeeld hebt met Brin in een computer server die gecontroleerd wordt in een veilige omgeving, beveiligd van niet geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wanneer persoonsgegevens worden verstuurd naar andere websites, wordt dit beveiligd d.m.v. encryptie, zoals ‘Secure Socket Layer (SSL).  

Ons cookiebeleid  

​  

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:  

 • Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;  

 • Cookies gebruiken we voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.   

   

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. De informatie die ze verzamelen komt terecht op servers van Google die niet onder ons beheer vallen.   

  

Jouw rechten  

   

Je hebt steeds recht op: inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar te maken en duidelijk informatie. Gebruik hiervoor het contactformulier of stuur een mailbericht naar: internet@brin.nl. Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring  

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.  

bottom of page